“Literalmente, me forcé a ver 1000 horas de televisión”